Canal ètic

Benvingut al Canal Ètic de Caixa Rural Benicarló i les seues filials Maestrat Gestió de Patrimoni SLU i Caixa Benicarlo Operador De Banca Seguros Vinculado, S.L.

El Canal Ètic de Caixa Rural Benicarló és una via de comunicació, segura i confidencial, a través de la qual es pot informar de qualsevol irregularitat o actuació contrària a la llei, al codi de Conducta de Directius i Professionals i a la resta de normativa interna de l’Entitat.

Tinga en compte que aquest Canal no és l’adequat per a presentar queixes o reclamacions de clients. Per a això es poden dirigir al servei d’atenció al client: sac@caixabenicarlo.es

El Canal Ètic forma part del sistema Intern d’Informació implantant conforme al que es disposa en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El Sistema Intern d’Informació compta també amb una “Política d’Informació d’irregularitats i protecció dels informants” a la seua disposició en https://www.caixabenicarlo.canaletico-cajarural.com.

El Canal Ètic permet realitzar comunicacions, fins i tot de manera anònima, garantint la protecció dels informants enfront de possibles represàlies. Vosté té a la seua disposició una “Guia Informativa per a persones que realitzen comunicacions” en la qual es descriu l’àmbit material i personal al qual s’estén el Canal Ètic així com l’abast de les mesures de protecció que li brinda la normativa vigent.

Caixa Rural Benicarló ha designat un Responsable del Sistema Intern d’Informació encarregat de la gestió d’aquest Sistema i compta amb la Unitat Tècnica de Compliment Penal, per a la recepció i gestió de les comunicacions i informacions rebudes a través del Canal Ètic.

Podran presentar comunicacions a través d’aquest canal els empleats, accionistes, consellers, proveïdors o persones que treballen per a o sota supervisió, ex emprats, becaris, candidats a llocs de treball, prescriptors o altres col·laboradors.

Per a presentar una comunicació pot fer-ho:

  • Accedint al Canal Ètic a través d’aquest enllaç:
  • Sol·licitant una reunió presencial per correu electrònic dirigit a canaletico@caixabenicarlo.es, indicant el seu número de telèfon, correu electrònic o un altre mitjà pel qual vulga ser contactat.

Sense perjudici de les comunicacions dirigides a través del Canal Ètic de Caixa Rural Benicarló, els informants també poden presentar comunicacions a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant