Compte Per ser tu!

Programa a través del qual l'entitat premia de forma recurrent la vinculació del col·lectiu de socis clients, persones físiques, majors d'edat, que tenen domiciliada la nòmina, pensió o el pagament a la Seguretat Social, en cas de treballadors autònoms.   Bases del programa. (Amb el coneixement de l'I.V.F. 11/10/2017)