El 1 de gener de 2018 va entrar en vigor el Reglament 1286/2014 de 26 de novembre de 2014 sobre els documents de Dades Fonamentals relatius als productes d'inversió minorista vinculats i els productes d'inversió basats en assegurances.

Aquesta norma neix amb l'objectiu, que l'inversor minorista pugui prendre una decisió d'inversió informada, un cop facilitat el document de Dades Fonamentals.

A continuació es mostraran els KID vigents de l'Entitat. (en breu)