INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

(Aplicable a partir del 25 de maig de 2018)

 

1.       Responsable. Qui tractarà les seues dades?

 

1.1.    CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. Coop. de Crèdit V., amb CIF F12013348 i domicili en Av/ Joan Carles I, 18 Benicarló, 12580. Telèfon 964 460 424.

1.2.    El Delegat de Protecció de Dades (d’ara endavant DPD) és la persona encarregada de salvaguardar la seua privadesa en la nostra entitat. Si precisa contactar amb ell, pot fer-ho en Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o mitjançant carta remesa a l'adreça anterior, incloent la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 

2.       Tractaments compatibles. Com ara li explicarem, existeixen uns tractaments de dades necessàries per al servei contractat o sol·licitat i altres voluntaris o addicionals, que es consideren compatibles amb els primers, doncs únicament tenen per objecte millorar els nostres productes i serveis, així com remetre-li publicitat el més ajustada a la seua persona. Aquestes finalitats addicionals voluntàries requereixen, segons els casos, o bé que ens haja donat el seu consentiment, o bé que no s'hi haja oposat, per existir un “interès legítim” en el tractament. Pot trobar la definició d'interès legítim a continuació.

 

3.       Legitimació. Per què es tracten les dades?

 

3.1.    Els tractaments necessaris es basen a complir les normes, o bé executar els contractes, precontractes en què siga part, o les seues sol·licituds.

3.2.    Els tractaments addicionals es basen en un “interès legítim” del responsable, o bé en el seu consentiment, que sempre pot revocar sense perjudici algun.

3.3.    També les normes (actualment la Llei 34/2002, d'11 de juliol) permeten que si existeix una relació contractual prèvia amb Vostè, se li puguen remetre comunicacions comercials per correu electrònic, SMS o mitjà de comunicació equivalent referents a productes o serveis comercialitzats per la nostra empresa que siguen similars als quals inicialment van ser objecte de contractació amb Vostè, amb dret a oposar-se a seguir rebent-los en cada enviament i també en el moment de la recollida de les dades.

 

4.       Legitimació. Què és el “interès legítim”?

 

4.1.    Les normes indiquen que hi ha interès legítim per a tractar les seues dades quan el tractament és necessari per a la satisfacció de necessitats del responsable o d'un tercer, sempre que no prevalga la seua privadesa. Açò implica ponderar ambdues qüestions cas a cas. Per exemple, les pròpies normes reconeixen interessos legítims associats amb el màrqueting o a compartir dades entre un grup d'empreses per a finalitats administratives interns.

4.2.    De la mateixa manera, les autoritats de protecció de dades ja han pogut concloure alguns casos d'interès legítim, subjectes a certs requisits, com succeeix a atendre la prevenció del frau, informar-li de crèdits pre concedits o operacions similars amb certs requisits, i realitzar una anàlisi de solvència previ per a oferir-les, ajustar les ofertes comercials al seu perfil particular, elaborar patrons o models de comportament sobre la base de dades anònims o “seudonimitzats”[1] , actualitzar dades essencials dels seus contractes o precontractes amb fonts públiques o dades manifestament públiques, incloses xarxes socials, etc.

4.3.    Amb la seua oposició en qualsevol moment podran cessar els tractaments basats en interès legítim.

 

[1]«seudonimització»: el tractament de dades personals de manera tal que ja no puguen atribuir-se a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació addicional figure per separat i estiga subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s'atribuïsquen a una persona física identificada o identificable.

 

5.       Finalitats Para què s'usaran les seues dades?

 

5.1.    Els tractaments necessaris són:

5.1.1.Complir l'ordenament jurídic (lleis i altres normes), la qual cosa implica en ocasions cedir les dades a les autoritats, entre ells al Banc d'Espanya i l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

5.1.2.Atendre les seues sol·licituds per a contractar amb nosaltres, així com executar els contractes i precontractes en què Vostè forme part.

5.1.3.Analitzar la seua capacitat econòmica per a avaluar el risc d'impagament de les operacions i així concedir-les o no. És a dir, per a concedir-li crèdits, préstecs, autoritzacions de descobert o crèdits preconcedits sobre el seu compte, serveis de renting, lísing, descompte d'efectes, confirming o altres productes similars cal analitzar prèviament aquesta capacitat. Açò implica crear perfils i prendre decisions automatitzades per a açò. Sempre té dret a la intervenció humana en aquestes decisions (veja l'apartat “Drets”).

5.1.4.Durant la celebració dels contractes que impliquen un risc d'impagament per al responsable, la normativa obliga a analitzar la seua solvència per a dotar provisions comptables (reservar diners per si es produeix un impagament). Açò de nou implica realitzar perfils i prendre decisions automatitzades, així com convertir les seues dades en anònimes, o agregar-les, per a crear patrons, amb la finalitat de complir la normativa.

5.1.5.Realitzar test d'idoneïtat i conveniència per a contractar amb Vè. certs productes, doncs a açò ens obliga la legislació vigent per a comprovar que Vè. pot prendre decisions d'inversió, així com entendre els seus riscos.

5.1.6.Realitzar perfils i decisions automatitzades perquè els contractes que se li proposen s'ajusten a les necessitats i conveniència del client, en particular per l'obligació continguda en la Directiva 2016/97 i la seua normativa de desenvolupament.

5.1.7.Prevenir el frau i la Prevenció del Blanqueig de Capitals, duent a terme els tractaments que incloguen perfils o decisions automatitzades precises per a les obligacions imposades per la normativa.

5.1.8.Recaptar i conservar els enregistraments de trucades telefòniques.

5.1.9.Recaptar i conservar imatges de video amb finalitats de seguretat privada pels terminis marcats en la llei.

5.1.10.   Actualitzar les seues dades essencials (dades identificatives i altres inclosos com a necessaris en cada contracte) i enriquir-los amb dades públiques (registres públics, cadastre o dades que Vè. haja fet manifestament públics) amb la finalitat de complir les obligacions d'identificació i altres indicades en els paràgrafs anteriors que siguen aplicable.

5.1.11.   En cas que actue per compte d'una persona jurídica, o d'un tercer, les seues dades de contacte es tractaran igualment per a mantenir la relació jurídica.

 

5.2.    Els tractaments voluntaris basats en un interès legítim o en normes, llevat que s'haja oposat Vè. anteriorment, o ho faça ara, i sempre que seguisca sent client de l'entitat, són:

5.2.1.Remetre-li comunicacions comercials de productes i serveis comercialitzats per la nostra entitat, dins de la seua expectativa raonable de privadesa (per exemple, productes similars als quals ha contractat), per qualsevol mitjà inclòs el telefònic, postal i correu electrònic, sms, mitjà de comunicació equivalent, o avís durant la navegació. Els productes que la nostra entitat comercialitza són els propis d'entitats de crèdit, els relatius a inversió i les assegurances, per comptar amb la nostra operadora banca-segurs i amb pòlisses col·lectives a la seua disposició.

5.2.2.Elaborar perfils particulars per a ajustar la nostra relació amb Vè., que es basaran en dades de no més d'un any d'antiguitat relatius a les transaccions realitzades per Vè. (açò és els moviments i conceptes del seu compte corrent, operacions i contractes realitzats, pagaments amb targetes i dades de navegació per la nostra web per a contractar, especialment).

5.2.3.Analitzar la seua solvència amb dades internes per a remetre-li comunicacions sobre crèdits pre concedits o finançament.

5.2.4.Cedir les seues dades per a la prevenció del frau i creació de fitxers comuns, d'acord amb la normativa, així com per a garantir la seguretat de les nostres xarxes i informació. Igualment per a transmetre les seues dades personals del grup empresarial i entitats afiliades, però solament per a finalitats administratives internes, inclòs el tractament de dades de clients. Pot consultar en destinataris les entitats que conformen el “grup” Caixa Rural (Veure apartat 9).

5.2.5.Actualitzar les seues dades essencials (dades identificatives i altres inclosos com a necessaris en cada contracte) i enriquir-los amb dades públiques (registres públics, cadastre i informació que Vè. haja fet manifestament pública) amb finalitats comercials i per a l'adequat manteniment de la relació amb el client.

5.2.6.Crear models de comportament a través de dades seudonimitzades i anònims, amb la finalitat de generar nous productes o serveis, millorar els mateixos o l'atenció que li brindem.

5.2.7.Realitzar enquestes de satisfacció amb els productes i serveis contractats

5.2.8.Les dades de contacte de persona jurídica referits a la seua localització professional, també seran tractats basats en interès legítim, amb la finalitat de mantenir relacions comercials o unes altres de qualsevol índole amb la persona jurídica en la qual l'afectat preste els seus serveis. El mateix s'aplicarà a les dades d'empresaris individuals quan es referisquen a ells únicament en aquesta condició i no es tracten per a entaular una relació amb els mateixos com a persones físiques.

 

5.3.    També són tractaments voluntaris basats en el seu consentiment, que sempre pot revocar sense que açò li supose perjudici algun, els següents:

 

5.3.1.Remetre-li comunicacions comercials de productes i serveis propis i de tercers, d'empreses del Grup Caixa Rural, o de productes no similars als quals ha contractat, per qualsevol mitjà inclòs el telefònic, postal i correu electrònic, sms, mitjà de comunicació equivalent, o avís durant la navegació. Especialment dels sectors financer, assegurador, motor, llar, salut, inversió, immobiliari, electrònica, telecomunicacions, oci, hostaleria i viatges.

5.3.2.Consultar la seua informació en la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social) per a la finalitat d'identificar i comprovar la seua activitat econòmica per a complir la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i altres normes, així com els codis de verificació d'impostos, amb la mateixa finalitat.

5.3.3.Cedir les seues dades a Caixa Benicarló Operador Banca Seguros Vincula S.L.U, a RGA MEDIACIÓ, O.B.S.V., S. A., i a “RGA” perquè puguen fer-li ofertes especials sobre productes del sector assegurador, o a la resta d'empreses del grup Caixa Rural (per a la seua enumeració veja l'apartat 9 “Destinataris”).

5.3.4.La utilització de “cookies” per a millorar la seua navegació, podent obtenir més informació a través de la “política de cookies” que li apareixerà per a consentir-la abans d'iniciar la navegació.

5.3.5.La geolocalització de la seua posició, quan així ho consenta per a la prestació d'un servei que ho requerisca, de la forma en què se li explicarà convenient amb el dispositiu que estiga utilitzant, o amb la “App” corresponent.

5.3.6.Cedir les seues dades a un tercer quan exercite un dret de portabilitat, o quan, també amb el seu consentiment, integre la informació en un agregador financer.

5.3.7.Actualitzar i enriquir les seues dades amb fitxers de solvència patrimonial i de crèdit, així com amb altres dades manifestament públiques (registres, xarxes, etc.), envers ells ajustar i segmentar les nostres ofertes a la seua persona.

5.3.8.Qualssevol uns altres que en el futur ens consenta, per comptar amb la seua confiança per a açò, com serien la incorporació de les seues dades als canals de fidelització, enquestes promocionals, sorteigs o avantatges especials per a clients que siguen creades.

 

6.        “Perfilats” i decisions automatitzades. Per què i para què s'usen?

 

6.1.    Perfilar consisteix a utilitzar les seues dades personals per a avaluar determinats aspectes d'una persona física, en particular per a nosaltres per a analitzar o predir aspectes relatius a la seua situació econòmica (per exemple per a així complir la normativa de solvència que ens obliga a dotar provisions, i també per a concedir o no operacions de risc d'impagament), preferències personals i interessos (para, per exemple, així ajustar les ofertes comercials al seu perfil particular, com seria informar-li de plans de pensions en funció de la seua edat, per exemple, o d'inversions, en funció del seu perfil inversor), fiabilitat, comportament (com succeeix en els casos, per exemple, en què la normativa ens obliga a avaluar la seua formació i experiència per a comprovar l'assumpció dels riscos de certes inversions), ubicació o moviments (com quan ha activat serveis de geolocalización en algun dispositiu per a beneficiar-se d'algun servei o localitzar-nos, etc.).

6.2.    En ocasions, aquests perfils donen lloc al fet que s'adopten decisions completament automatitzades, és a dir, sense intervenció humana, doncs açò ens permet adoptar decisions homogènies, iguals per a tots, que tenen en compte dades objectives o propensions en funció de l'edat, lloc de residència, capacitat econòmica, inclusió o no en fitxers de solvència o d'insolvència, formació, professió, activitat econòmica, etc. Així succeeix quan es dóna resposta automàtica a través de web a certes peticions de crèdits, per exemple. D'aquesta forma les decisions són més justes en ser iguals per a tots. En tot cas, en aquests supòsits té sempre dret a sol·licitar que li atenga una persona, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, doncs el nostre interès és sempre atendre-li de la forma més eficient possible. Si així succeeix, per favor, recórrega a nostre DPD o al servei d'atenció al client.

6.3.    En suma, aquests tractaments ens permeten, especialment:

6.3.1.Complir amb les obligacions per a dotar provisions estadístiques (genèriques) davant possibles impagaments, ja que d'aquesta forma es pot complir amb l'obligació de prevenir possibles pèrdues que afecten a sectors d'activitat, demogràfics o altres analitzats de forma estadística, com els quals afecten a una professió o activitat econòmica en cas de crisi general de l'economia.

6.3.2.Avaluar les operacions que comporten un risc d'impagament, prenent dades de la seua persona per a poder analitzar la seua capacitat econòmica per a poder retornar el lliurat.

6.3.3.També la normativa ens obliga a analitzar la seua experiència, formació i capacitat per a poder realitzar certes operacions d'inversió o contractuals, per mitjà de test d'idoneïtat i conveniència.

6.3.4.Finalment, solament avaluant el seu perfil concret pot remetre-se-li publicitat que realment li puga interessar en funció de les seues circumstàncies particulars.

 

7.       Terminis. Per quant temps conservarem les seues dades?

 

7.1.    Llevat que ens haja donat el seu consentiment, únicament mantindrem les seues dades mentre siga client de la nostra entitat. A partir d'aqueix moment, solament es conservaran bloquejats (és a dir a la disposició de les autoritats corresponents i per a la defensa de l'entitat) aquelles dades mínimes necessàries relatius a les operacions i transaccions realitzades per a poder atendre qualsevol reclamació mentre no hagen prescrit les nostres obligacions. Normalment els terminis aplicables a aquestes responsabilitats són de 10 anys derivats de la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals i de 20 anys per a la legislació hipotecària. Transcorreguts els terminis de prescripció es procedirà a la cancel·lació final dels mateixos.

7.2.    Si no és client i ha realitzat alguna sol·licitud de contractació, conservarem les seues dades mentre l'oferta que se li haja donat estiga vigent, o en cas de no haver-se fixat un termini, per un temps de 90 dies amb la finalitat de facilitar la seua contractació i evitar sol·licitar-li diverses vegades la mateixa informació.

7.3.    Les imatges captades amb finalitats de videovigilància es mantindran durant un mes, excepte quan la llei autoritze terminis més amplis, per exemple quan hagueren de ser conservats per a acreditar la comissió d'actes contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions. El mateix succeirà amb les dades d'accés a edificis privats, amb finalitats d'identificació i seguretat.

 

8.       Quines dades i tractaments són obligatoris i quins són les conseqüències de no lliurar-los?

 

8.1.1.Observe que en els formularis de recollida de dades els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris per a poder mantenir i celebrar el contracte, precontracte o la sol·licitud del mateix, així com per a complir les lleis i altres normes. En conseqüència, aquestes dades seran necessàries per a aquestes finalitats i sense ells no podrà continuar-se l'operativa.

8.1.2.La resta de dades i finalitats són opcionals, requereixen consentiment o estan basats en un interès legítim, de manera que sempre es pot oposar a elles conforme al que se li ha indicat, sense que la retirada del consentiment o tal oposició condicionen l'execució del contracte, o la sol·licitud del mateix, o li generen perjudici algun.

 

9.       Destinataris. Qui podran veure les meues dades?

 

9.1.    Les dades únicament es tractaran pel responsable, llevat que ens atorgue consentiment per a la cessió de les seues dades a altres entitats, o aquesta venja imposada per una llei o d'una altra manera la comunicació siga preceptiva o legítima, com succeeix amb les cessions de dades a realitzar a el “Fitxer de Titularitats Financeres” del que és responsable la Secretària d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, on es comunicaran les dades identificatives dels titulars, titulars reals, representants o autoritzats i qualssevol altres persones amb poder de disposició de comptes corrents, comptes d'estalvi, comptes de valors i dipòsits a termini, així com l'obertura, cancel·lació o modificacions d'aquests productes.

9.2.    Així, les seues dades seran cedides a les autoritats per a complir les normes, entre uns altres a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i al Banc d'Espanya, especialment a la CIRBE (Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya), on s'inclourà la informació de la seua identificació associada als productes que puguen implicar un risc per impagament. Si en algun moment comprova algun error en CIRBE, per favor permeta'ns actuar àgilment per a esmenar-ho, per al que li preguem contacte amb el nostre “DPD” amb la referencia “ERROR EN CIRBE”.

9.3.    En cas d'impagament, el deute i les seues dades identificatives s'inclouran en algun dels fitxers següents d'informació creditícia: ASNEF EQUIFAX gestionat per la societat Asnef- Equifax Serveis d'Informació sobre Solvència i Crèdit, S.L. i BADEXCUG, gestionat per Experian Bureau de Crèdit S. A. Una relació actualitzada d'aquests proveïdors de fitxers pot trobar-se en l'Annex I. De la mateixa manera, aquestes dades es comunicaran a les empreses i professionals contractats per a la seua reclamació extrajudicial i judicial. Si en algun moment comprova algun error en aquests fitxers, per favor permeta'ns actuar àgilment per a esmenar-ho, per al que li preguem contacte amb el nostre “DPD” amb la referencia “ERROR EN FITXERS SOLVÈNCIA”.

9.4.    Seran també destinataris els agents i proveïdors del responsable amb els quals calga contractar la prestació d'algun servei, però açò es farà sempre amb contractes i garanties subjectes als models aprovats per les autoritats en matèria de protecció de dades. Per exemple, en cas que ens encarregue una hipoteca, caldrà comptar amb un taxador, amb un Notari per a formalitzar la hipoteca, Registre de la Propietat, etc. Si contracta un de les assegurances que comercialitzem, les dades es comunicaran a l'asseguradora corresponent, normalment l'entitat del nostre grup Caixa Benicarló Operador Banca Seguros Vincula S.L.U, RGA MEDIACIÓN, O.B.S.V., S.A. i a les companyies asseguradores “RGA, SEGUROS GENERALES RURAL, S.A.” I RGA RURAL VIDA, S. a. Atès que aquests proveïdors poden variar, en l'Annex I pot consultar una relació de les categories de proveïdors utilitzats. No es preveuen transferències de dades a tercers països.

9.5.    Entre els proveïdors, el responsable podrà comunicar les seues dades de contacte (telèfon mòbil, correu electrònic i adreça postal) a LOGALTY Servicios de Terceros de Confianza S.L. per a la prestació del servei de notificació i comunicació certificada, electrònica o postal. En cas d'utilitzar signatura digitalitzada, el proveïdor tercer de confiança és l'entitat European Agency of Digital Trust. Finalment, les nostres empreses del grup són proveïdors habituals, ja que així comptem amb la màxima solvència en el seu control i fiscalització. Així, comptem amb un proveïdor empresa del grup com és RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L., per als nostres serveis informàtics i DOCALIA, S.L., per a la gestió de tots els nostres enviaments de comunicacions i impressió de targetes, entre uns altres.

9.6.    En cas d'interès legítim, per a control de frau, o actuacions administratives internes, o quan l'haja consentit, les seues dades podran ser cedits a les empreses del grup “Caja Rural”, format per GRUCAJRURAL, S.L., BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. i LES SEUES CAIXES RURALS ACCIONISTES, RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L., DOCALIA, S.L., GESCOOPERATIVO, S. a., SGIIC, SEGUROS GENERALES RURAL S.A., RURAL VIDA S. a., RURAL PENSIONES I.G.F.P., S.A. i Caixa Benicarló Operador Banca Seguros Vincula S.L.U i RGA MEDIACIÓN, O.B.S.V., S. a., i RURAL RENTING, S. a. Una relació de les Caixes accionistes i de les empreses del grup pot ser consultada en l'Annex I.

9.7.    Recorde que si Vè. utilitza un *agregador financer, o en cas de portabilitat, amb el seu consentiment les dades seran cedides a l'entitat que Vè. designe.

9.8.    Finalment, les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament, així com els sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics relacionats als quals es transmeten les dades per a dur a terme la transacció poden estar obligats per la legislació de l'Estat on operen, o per Acords conclosos per aquest, a facilitar informació sobre la transacció a les autoritats o organismes oficials d'altres països, situats tant dins com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals.

 

10.   Drets. Quins són els seus drets respecte a les seues dades?

 

10.1.Dret d'accés -> Consultar les dades personals incloses en els fitxers titularitat de CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. Coop. de Crèdit V. Així, Vè. té dret a obtenir confirmació sobre si en CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. Coop. de Crèdit V. s'estan tractant dades personals que li concerneixen i, en tal cas, té dret a accedir a les seues dades personals i a la informació addicional al fet que es refereix l'art. 15.1 del Reglament de Protecció de Dades

10.2.Dret de rectificació->Sol·licitar la modificació de les seues dades personals en cas que no siguen exactes. Així, Vè. té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser arreplegats, haja retirat el seu consentiment, o altres supòsits, com el de completar les seues dades, d'acord al que es disposa en els arts. 16 i 17 del Reglament de Protecció de Dades.

10.3.Dret d'oposició ->Sol·licitar que no es tracten les seues dades personals para determinades finalitats. Així, quan el tractament estiga basat en el seu consentiment, té Vè. dret a retirar tal consentiment en qualsevol moment. Igualment Vè. podrà oposar-se al tractament de les seues dades, especialment per als tractaments referits a l'elaboració de perfils o decisions automatitzades. En aquests casos, CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. Coop. de Crèdit V. deixarà de tractar les dades, salve per motius legítims, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, tot açò d'acord amb l'art. 21 del Reglament de Protecció de Dades.

10.4.Dret de cancel·lació o supressió->Sol·licitar la supressió de les seues dades personals. Així, Vè. podrà sol·licitar tal cancel·lació de les dades, en els casos previstos en l'art. 17 del Reglament de Protecció de Dades.

10.5.Dret limitació al tractament ->Així, Vè. podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, atenció a requeriments judicials o a exigències legals.

En los casos de decisiones basadas únicamente en decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos en Vd. o que le afecten significativamente de forma similar a dichos efectos jurídicos, tiene derecho a obtener intervención humana en tal decisión, así como a expresar su punto de vista, pudiendo si lo desea impugnar tal decisión.

10.6.Portabilitat. Quant el tractament es base en el seu consentiment i s'efectue per mitjans automatitzats, compta Vè. amb el dret a sol·licitar la portabilitat de les dades que ens haja facilitat, per a rebre'ls en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmeten a un altre responsable, d'acord amb l'art. 20 del Reglament de Protecció de Dades.

10.7.Revocació del consentiment. En qualsevol moment pot revocar el consentiment que haja prestat, sense cap tipus de detriment o perjudici.

10.8.Reclamació. Pot acudir en tot cas davant el Delegat de Protecció de Dades de l'entitat enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. . A més, té Vè. dret a presentar qualsevol reclamació davant l'autoritat de control competent, considerant que la mateixa és, a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sense perjudici de les competències que si escau ostenten altres entitats autonòmiques o supranacionals, d'acord amb el Reglament de Protecció de Dades i la normativa nacional.

 

11.   Drets. Com exercitar els meus drets?

 

11.1.Pot dirigir la seua sol·licitud de drets mitjançant escrit dirigit a CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. Coop. de Crèdit V. *Av/ Joan Carles I, 18 -12580 Benicarló o en l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. adjuntant còpia del seu DNI o un altre document oficial identificatiu.

11.2.Igualment, podrà exercitar els seus drets, en cas de ser client, a través dels mitjans que CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. Coop. de *Crèdit V. posa a la seua disposició habitualment, inclosa la web.

11.3.En el cas que vostè haja contractat algun servei a través del sistema de Signatura Manuscrita Digitalitzada Avançada (FMDA), arreplegada via la Tauleta Digitalitzadora o altres dispositius idonis o equivalents, li informem que pot exercitar els seus drets en la mateixa forma prèviament esmentada, podent sol·licitar al responsable en qualsevol moment una còpia del document electrònic signat, aportant un mitjà d'identificació vàlid, preferiblement copia del seu DNI si ho fa per correu postal.

 

12.   Procedència. D'on s'obtenen les meues dades?

 

12.1.Les dades tractades procedeixen de Vè. mateix, o de tercers als quals ha donat la seua autorització, com serien els menors o incapaços per als quals contracte algun producte.

12.2.També usarem les seues dades transaccionals de l'últim any (açò és els moviments i conceptes del seu compte corrent, operacions i contractes realitzats, pagaments amb targetes i dades de navegació per la nostra web per a contractar, especialment) per a elaborar perfils i ajustar les ofertes al seu perfil, comptant amb interès legítim, o els que resulten de la navegació pels nostres aplicatius (web, App), amb consentiment.

12.3.Per a contrastar i completar les seues dades, així com valorar els riscos, la llei ens permet accedir i completar la seua informació amb diferents fonts de dades legalment accessibles (com a fitxers de Solvència, Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya, Cadastre, Registre de la Propietat i Mercantil, Tresoreria General de la Seguretat Social o xarxes socials si les seues dades són manifestament públics).

12.4.Finalment, si utilitza Vè. un agregador financer i atorga el seu consentiment, les seues dades provindran per aquesta via. Igualment l'origen de les seues dades pot procedir de l'exercici del seu dret a portar les dades des d'un altre responsable a la nostra entitat.

 

13.   Categories de dades que es tracten:

 

13.1.Dades d'identificació, com el nom, cognoms, adreça, telèfon, així com adreces postals o electròniques

13.2.Informació comercial que puga ser recaptada.

13.3.Quant a les “cookies”, existeix una política de cookies específica que pot consultar en la nostra web.

13.4.Dades econòmiques i soci econòmics, com a edat, situació familiar o matrimonial, ocupació, etc.).

13.5.Codis o claus d'identificació, com els usuaris i contrasenyes que es generen per a operar en la nostra web, així com les adreces “IP” de les quals resulte una determinada operativa.

13.6.Dades biomètriques com serien els relatius a la signatura electrònica manuscrita o Signatura Manuscrita Digitalitzada Avançada (FMDA), així com la imatge de signatura.

13.7.La seua imatge en cas de videovigilància per seguretat o per a contractar per vídeo identificació, i la seua veu en cas d'usar el canal telefònic per a contractar.

 

14.   Quines obligacions tinc a l'hora de comunicar les meues dades?

 

14.1.L'interessat, o qui actue pel seu compte, haurà de notificar al responsable les variacions que es produïsquen en les dades facilitades. Açò és especialment important en els casos en què, per exemple, canvie d'adreça (per a evitar que les seues cartes siguen remeses a una adreça equivocada), casos en què tinga contractats avisos de transaccions al seu mòbil, i per exemple canvie de nombre (per a evitar que la reassignació del nombre a un tercer faça que la seua informació siga accessible a uns altres), etc.

14.2.Així mateix, en cas que subministre dades de terceres persones, com autoritzats o altres tercers, haurà de comptar amb el consentiment dels mateixos i traslladar les presents clàusules que s'entenen acceptades per aquells.

 

Annex I

PROVEÏDORS

 

Proveïdors fitxers de solvència

 - ASNEF EQUIFAX  (gestionat per Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L)

 - BADEXCUG, (gestionat per Experian Bureau de Crédito S.A.)

Proveïdors habituales

-          RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.,

-          DOCALIA, S.L.,

-          GESCOOPERATIVO, S.A., SGIIC,

-          SEGUROS GENERALES RURAL S.A.,

-          RURAL VIDA S.A.,

-          RURAL PENSIONES E.G.F.P., S.A.

-      Caixa Benicarló Operador Banca Seguros Vincula S.L.U

-          RGA MEDIACIÓN, O.B.S.V., S.A.,

-          RURAL RENTING, S.A

-          LOGALTY Servicios de Tercero de Confianza S.L., European Agency of Digital Trust

-          LIKEIK S.L.

-          ANALISTAS FINANCIEROS ASOCIADOS, S.A.

-          GRANT THORNTON, S.L.P

Empreses del Grupo Caja Rural

-          GRUCAJRURAL, S.A.,

-          BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.

-          RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.,

-          DOCALIA, S.L.,

-          GESCOOPERATIVO, S.A., SGIIC,

-          SEGUROS GENERALES RURAL S.A.,

-          RURAL VIDA S.A.,

-          RURAL PENSIONES E.G.F.P., S.A.

-      Caixa Benicarló Operador Banca Seguros Vincula S.L.U

-          RGA MEDIACIÓN, O.B.S.V., S.A.,

-          RURAL RENTING, S.A

-          I CAIXES RURALS ACCIONISTES

o Caja Rural de Navarra

o Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca

o Caja Rural del Sur

o Caja Rural de Granada

o Caja Rural de Asturias

o Caja Rural de Jaén

o Cajasiete Caja Rural

o Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Casteldans

o Caja Rural de Zamora

o Caja Rural de Soria

o Caja Rural Central de Orihuela

o Caja Rural de Extremadura

o Caixa Popular, Caixa Rural

o Caja Rural de Teruel

o Caja Rural de Almendralejo

o Caja Rural de Salamanca

o Caixa Rural Galega

o Caja Rural de Gijón

o Caja Rural La Vall, San Isidro

o Caja Rural Regional San Agustín de Fuente Álamo

o Caja Rural Ntra. Sra. de La Esperanza de Onda

o Caixa Rural D'Algemesí

o Caixa Rural de L'Alcudia

o Caja Rural San José de Alcora

o Caja Rural San José de Almassora

o Caixa Rural Benicarló

o Caja Rural Vinarós

o Caja Rural de Utrera

o Caja Rural de Betxi

o Caja Rural de Albal

o Caja Rural de Baena

o Caja Rural de Villamalea

o Caja Rural Cañete de Las Torres

o Caja Rural Ntra. Sra. del Rosario de Nueva Carteya

o Caja Rural de Casas Ibáñez

o Caja Rural Ntra. Madre del Sol de Adamúz

o Caja Rural San Isidro de les Coves de Vinromá

o Caja Rural de Aragón