FONS D'INVERSIÓ

Li oferim els fons d'inversió més atractius perquè puga traure el màxim partit als seus diners, aprofitant-se de l'experiència i els serveis de la nostra gestora. 

Fons Garantits
Descobreix la tranquil·litat d'invertir en els nostres fons d'inversió garantits en els quals tenen el 100% de la inversió inicial assegurada.

Fons de Renda Fixa
Si desitja invertir els seus estalvis en una cartera diversificada d'actius de renda fixa pública i/o privada a curt, mitjà o llarg termini.

Fons de Renda Fixa Mixta
Conega els nostres fons en els quals pot diversificar les seues inversions amb un major percentatge en renda fixa.

Fons de Renda Variable
Si el que cerca és invertir en les borses: espanyola, europea, americana, de països emergents, o una selecció d'elles.

Fons Monetaris
Per a partícips que tinguen interès per invertir en actius a curt termini de deute públic, cercant un rendiment per a la seua inversió en el curt termini.

Fons Perfilats
La gamma de fons perfilats està formada per 4 fons adaptats a cada inversor des del més conservador al més arriscat, entre els quals podrà triar depenent del risc que desitge assumir, el seu horitzó d'inversió i la seua situació personal.


Més informació