Oficina Joan Carles I i SSCC

 Matins de 8.30h a 14.00h
 Tardes de 16.30h a 19.00h
Resta d'Oficines  Matins de 8.30h a 14.00h
 Tardes de 16.30h a 19.00h (NOMÉS Divendres)