L'impuls que la teua empresa necessita

 

Caixa Rural posa a la disposició dels seus clients finançament per als seus projectes d'inversió empresarial a través del FEI

Avantatges

Caixa Rural ha subscrit acord amb el Fons Europeu d'Inversions pel qual li oferim condicions financeres més favorables per al finançament dels seus projectes d'inversió empresarials en els pròxims dos anys.

Projectes a finançar:

•Actius materials o immaterials

•Actiu circulant

•Traspàs de negocis

Acorde Iniciativa Pyme (SME Iniciative)

El finançament amb garantia del FEI compta amb condicions més avantatjoses, la qual cosa permet traslladar als nostres clients un avantatge financer en el finançament dels seus projectes.

Aquest finançament a Pimes atorgada a l'empar de la Iniciativa Pyme (SME Iniciative) es beneficia del suport de la Unió Europea en el context de la Iniciativa PYME, amb fons de la Unió Europea a través de fons FEDER i Horitzó 2020 i amb fons del Fons Europeu d'Inversions i del Banc Europeu d'Inversions.

Requisits:

•Podran acollir-se a aquesta Línia treballadors autònoms i Pimes que estiguen establides dins del territori nacional, amb menys de 250 empleats, amb facturació no superior a 50 milions d'euros i el balanç total dels quals no supere els 43 Milions d'euros.

•Els projectes d'inversió financiables estan subjectes als criteris de elegibilidad del FEI i hauran de materialitzar-se a Espanya.

•L'import màxim de finançament per pime és de 12,5 milions d'euros, els terminis de les operacions podran fixar-se entre 2 i 12 anys

Vigència de la Línia: fins al 31/08/2018 o abans, si s'esgoten els seus fons.

Per a major informació sobre aquesta interessant opció de finançament, dirigisca's al seu gestor d'oficina de Caixa Rural.