Inverteix on inverteixen els que saben.

 

Oferta vigent del 2 de novembre de 2016 a 28 de febrer de 2017.
Compromís de permanència de 12 mesos.
Consulta les bases de la promoció aquí o en la teva oficina.
1 Aplicable a clients que obrin compte de valors i mai haguessin tingut  cap en Caixa Benicarló. Solament seràn bonificadas les comissions de compravenda realitzades en ruralvía a partir de la tercera operació, i realitzades durant els sis primers mesos després de la constitució del compte de valors. Si durant el mateix període de temps el nombre d'operacions de compravenda de valors en ruralvía fos igual o superior a 10, es bonificarà a més la comissió de custòdia aplicada durant el semestre natural i corresponent a la primera liquidació d'aquesta comissió després de la constitució del compte.
2 Aplicable a clients amb comptes de valors amb condicions estàndard que traspassis títols i ETFs (Fons Cotitzats) en mercat continu i mercats internacionals, sempre que aquests es rebin entre el 2 de novembre de 2016 i el 28 de febrer de 2017. L'import efectiu mínim subjecte a bonificació per traspàs de valors serà de 2.000 €. Per calcular la bonificació s'atorgaran 20€ per clau de valor si la cartera traspassada és igual o superior a 15.000€ i de 10€ per clau de valor si la cartera traspassada és inferiora 15.000 €, amb un màxim de 600 €. La bonificació pel traspàs de la cartera de valors es realitzarà en el compte corrent associat al compte de valors en finalitzar el termini de la promoció.
3 Si els titulars són residents a Espanya, els títols cotitzen en Renda Variable Nacional i sempre que siguin per import inferior a 300.506,05 euros.
Ambdues bonificacions seran considerades rendiment del cabdal mobiliari a l'efecte de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques per la qual cosa l'abonament de les mateixes es produirà sempre pel valor net, una vegada descomptat el valor corresponent a aquest impost.