Gaudeix de les millors condicions.

La condició de soci per part d'una persona física s'adquireix amb la subscripció en efectiu d'una participació social amb un import nominal unitari de 60,10 €. Aportacions al capital social sense termini de venciment, sense cotització en cap mercat de valors, ni cobertura pel Fons de Garantia de Dipòsits.

Consulta les bases del programa ací

Amb el coneixement de l'I.V.F. 11/10/2017