Nova jornada de convivència cooperativa.

En les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló, un any més, amb el patrocini i organització de Caixa Benicarló i Benihort, se celebraran diversos actes programats per a retre homenatge als socis agricultors jubilats, dins d'una renovada Jornada de Convivència Cooperativa en la seua edició 2018.

Podran participar els socis sempre que aquests mantinguen domiciliada en compte amb Caixa Benicarló la seua nòmina, pensió o el pagament d'autònoms de les quotes a la Seguretat Social. 

Les invitacions per a assistir al vi d'honor, que són personals i intransferibles, podran retirar-les en horari habitual d'atenció al públic, en qualsevol de les nostres oficines, entre els dies 14 al 19 de maig, tots dos inclusivament.

Atenent la superfície de les instal·lacions comercials de la Cooperativa, l'aforament màxim d'ocupació és d'1.600 places. Per aquesta qüestió objectiva, l'organització suspendrà el lliurament d'invitacions que, sota una hipòtesi de plena utilització, supere aquest aforament. 

L'organització no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pogueren patir les persones que lliurement decidisquen participar en qualsevol dels actes programats.