Compte Infantil

Contractació

El Compte Infantil de Caixa Benicarló es pot contractar a través d'oficines per a menors de 0 a 13 anys. Els representants legals hauran de vindre amb el seu document d'identificació (DNI, NIE, NIF) i el llibre de família o document legal.

Targetes

No és possible contractar targetes per al compte infantil.

Banca a distància

Els representants legals disposen de la nostra avançada banca on-line Ruralvia, APP Ruralvia Móvil i Tablet, amb la qual podran estar al dia de tots els seus comptes, consultar els seus documents i realitzar les operacions més habituals sense necessitat d'acudir a una oficina. A més, poden rebre notificacions en el mòbil pels seus moviments.

Comissions del compte

- Manteniment: la comissió de manteniment del Compte Infantil és gratuïta.
- Transferències on-line abone endemà, gratuïtes.

Nòmina i rebuts

El Compte Infantil de *Caixa Benicarló no admet domiciliar cap nòmina ni rebuts.

Llibreta i talonari

El Compte Intantil Caixa Benicarló inclou llibreta i no inclou talonari.

 

Més informació

FID Documento informativo de las comisiones Document informatiu sobre les comissions aplicades per la utilització dels principals serveis associats al compte de pagament.
IP Información precontractual  Document amb la informació precontractual, que detalla les condicions entre *Caixa Benicarló i el titular del compte.

 

(1) La TAE resultant d'aplicar els interessos deutors i la comissió de descobert està limitada legalment per al "consumidor" i no pot superar 2,5 vegades l'interés legal dels diners. Qualsevol modificació del tipus d'interés legal dels diners suposarà un canvi automàtic en la TAE aplicada en els descoberts.