La FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ, com a mesura de reconeixement i suport al bon comportament i excel·lència acadèmica dels estudiants dels Instituts de Secundària de Benicarló i Peníscola i per ajudar les seues respectives famílies amb les despeses en què incorren per l’inici dels estudis universitaris fora de la seua ciutat d’origen, convoca cada curs les Beques a l’Excel·lència Acadèmica en la qual l’alumne que compleix els requisits establerts a les bases, rep una beca econòmica.

Consulteu les Bases en aquest enllaç.