L’única entitat financera genuïnament de Benicarló, Caixa Benicarló, ofereix als seus socis que estiguen vinculats comercialment i que tinguen fills en edat escolar entre 6 i 15 anys, l’oportunitat de recollir un xec per import de 50,00 €, vàlid tant per a material escolar com per llibres de text.

Aquesta mesura permet als socis alleugerar la càrrega de les despeses que es produeixen cada començament de curs alhora d'adquirir els llibres i la resta de materials que han d'utilitzar els seus fills. 

Consulteu les Bases en aquest enllaç.