Servei d'Atenció al Client
  (Reglament de funcionament)

Aquesta entitat disposa d'un Servei d'Atenció al Client al que es poden dirigir els clients que ho estimen oportú, per escrit, a l'adreça:

Departament d'atenció al client
   Caixa Rural Benicarló S.coop. de Crèdit V.
   Av. Joan Carles I, 18 - 12580 Benicarló.
   Telèfon: 964 46 04 24 Fax: 964 46 70 62
   Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  -->Formulari de reclamacions i queixes

Defensor del Cliente en determinadas Sociedades Cooperativas de Crédito
   D. Teodoro de Agustín de Parra
   Paseo de la Castellana, nº21, piso 5º - 28046 Madrid.
   Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  
   Telf.: 91 794 13 00


L'entitat té l'obligació d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions presentades pels seus clients, en el termini de dos mesos des de la seua presentació.

Si la solució oferida no li resultara satisfactòria, o han transcorregut dos mesos des de la presentació sense que s'haja rebut la resolució del Servei d'Atenció al Client, el client podrà plantejar les seues queixes i reclamacions, segons corresponga, davant:

  Servicio de Reclamaciones del Banco de España
  Alcalá, 48 - 28014 Madrid, tfnº 901 545 400, o través de la seua oficina virtual: www.bde.es
      -->Emplenament manuscrit: Formulari reclamacions-queixes

  Oficina de Atención al Inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
  Adreça: edison, 4 - 28006 Madrid, tfnº 902 149 200, oo través de la seua pàgina web: www.cnmv.es
      -->Formulari reclamacions-queixes

  Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
  Adreça: Paseo de la Castellana nº 44, 28046 Madrid, tfnº 902 19 11 11, web: www.dgsfp.mineco.es
      -->Formulari reclamacions-queixes davant la DGSyFP

  Davant la plataforma de resolució de litigis en línia (Online DisputeResolution-ODR)
   De conformitat amb el Reglament (UE) Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE”, juntament amb la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució alternativa de litigis en matèria de consum, es crea, a nivell europeu una plataforma de resolució de litigis en línia (ODR, per les seues sigles en anglès), amb l'objectiu de facilitar la resolució extrajudicial de litigis entre consumidors i indústria quan es tracta de reclamacions relatives a serveis o productes en línia.  
Per a conèixer el procediment de presentació de reclamacions a través de ODR, punxe açí


Veure referències a la normativa de transparència i protecció al client de serveis financers