Còpia de les resolucions corresponents a les autoritzacions de l'Administració Tributària, en relació amb la facturació de les operacions a clients, concedides a l'empar de l'art. 6.7 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat per l'article primer del Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003).

   
(veure document)