En aquest apartat es publiquen les taxes d'intercanvi i de descompte percebudes pels proveïdors de serveis de pagament en les operacions amb targeta efectuades en terminals de punt de venda (TPV) situats a Espanya, quan tant el proveïdor de serveis de pagament de l'ordenant com el del beneficiari, estiguen establerts a Espanya. Més informació.

Taxes de descompte

           

Taxes d'intercanvi 

03/2022 - Taxes de descompte   03/2022 - Taxes d'intercanvi