Tipus d'interès i comissions: Comissions i tipus d'interès practicats de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguen persones físiques.
Tipus d'Interès: Tipus d'interès i comissions per a descoberts tàcits en comptes corrents i excedits tàcits en comptes de crèdit.