Plans
de Pensions i previsió

Posa a funcionar els teus diners

Menor risc
Menor remuneració potencial

Major risc »
Major remuneració potencial

El nivell de risc dels nostres Plans de Pensions oscil·la entre 2 i 6. És un indicador que mesura el risc del Pla de Pensions i es calcula sobre la base de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada vaja a romandre inalterable i pot variar al llarg del temps. Pots consultar la informació relativa al nivell de risc dels nostres Plans de Pensions en www.segurosrga.es.

El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas d’esdeveniment d’alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants

Prepara’t per a gaudir de la teua jubilació

Planifica la teua jubilació i comença a estalviar hui amb una àmplia gamma de Plans de Pensions i gaudeix d’importants avantatges fiscals.

Gamma Tradicional de Plans de Pensions

 • ​Pla de Pensions RGADinero
 • Pla de Pensions RGARenta Fixa
 • Pla de Pensions RGAMixto 20 II​​
 • Pla de Pensions RGAMixto 40​​
 • Pla de Pensions RGAMixto 75​​
 • Pla de Pensions RGARenta Variable Europea
 • Pla de Pensions RGARenta Variable Espanyola​​
 • ​Pla de Pensions RGARenta Variable Global​​​
 • Pla de Pensions RGAGestión Activa​​

Gamma Valor de Plans de Pensions

 • Pla de Pensions RGAValor

Plans de Pensions Cicle de Vida

 • Pla de Pensions RGAMifuturo 2024
 • Pla de Pensions RGAMifuturo 2031
 • Pla de Pensions RGAMifuturo 2038
 • ​Pla de Pensions RGAMifuturo 2045

​Consulte els detalls de cada pla en https://www.segurosrga.es/particulares/Paginas/planes-pensiones-prevision.aspx

Coneix els nostres simuladors i planifica el teu futur en un clic

CAIXA BENICARLÓ Operador de Banca-Seguros Vinculado SL, inscrit en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances i corredors de reassegurances de la Comunitat Valenciana, amb el número OBS-2019-007. Reg. Merc. Castelló, Tom 1776, Foli 169, Fulla CS41670, CIF: B44516532, té subscrits contractes d’agència d’assegurances amb diverses entitats que pot consultar en bensegurs.com

Menú