Pensionistes

EXEMPLE REPRESENTATIU
() Compte no remunerat.
TAE: -1,195%- calculada sota el supòsit del manteniment constant durant tot un any d’un saldo diari de 3.000 € i l’aplicació d’una comissió de manteniment de compte de 9,00 € al trimestre i d’administració de 0,00 € per anotació en el trimestre (consultar llibre de tarifes màximes de l’Entitat).
TAE: 0% calculada sota el supòsit del manteniment constant durant tot un any d’un saldo diari de 3.000 € i l’aplicació de les comissions de manteniment i d’administració de compte de 0 € al trimestre; per complir els requisits de bonificació del Programa Perquè som així.
TAE: 0% calculada sota el supòsit del manteniment constant durant tot un any d’un saldo diari de 3.000 € i l’aplicació de les comissions de manteniment i d’administració de compte de 0 € al trimestre; per complir els requisits de bonificació del Programa Perquè som així.

En Caixa Benicarló ens hem pres la
llicència d’eliminar-te algunes de les principals comissions del teu compte* i targeta.

Descobreix què has de fer per a aconseguir-ho:

  • Tenir domiciliada la pensió.
  • Ens has facilitat el teu telèfon mòbil.

I a més, compleixes 3 condicions de les següents:

  • El saldo mitjà mensual del teu compte és igual o superior a 2.000 €.
  • Has pagat 5 rebuts domiciliats en els 3 últims mesos.
  • La suma de les primes netes de les assegurances pagades i contractades en Caixa Rural de Benicarló en l’últim any és igual o superior a 200 €.
  • Has utilitzat la teva targeta de dèbit o crèdit almenys 5 vegades en els últims 3 mesos.
    • almenys 25 moviments entre compres i retirades d’efectiu.
    • o la suma de les teves compres amb targeta hagi estat superior a 1.000 €.

No has de fer res més, només continuar sent tu mateix.

Nosaltres continuarem treballant dia a dia per a oferir-te els serveis i avantatges que més s’adaptin a tu.

Perquè som així

Necessites més informació?

Polsa ací.

Seran bonificades únicament els comptes on es trobi domiciliada la nòmina, prestació de desocupació o ingressos periòdics així com les targetes associades a aquest compte.
A aquest efecte, es consideren nòmina o prestació per desocupació les transferències rebudes per aquests conceptes a través del Sistema Nacional de Compensació Electrònica (SNCE), Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA), Seguretat Social, Institut Nacional d’Ocupació (INEM) o un altre organisme oficial.
S’activarà el servei de nòmina o ingrés recurrent en l’entitat després de l’arribada per segona vegada d’un ingrés amb el mateix origen, les mateixes característiques i condicions que el primer en un termini no superior a 70 dies i es mantindrà actiu sempre que es produeixin aquests ingressos amb una freqüència mensual.
Per a beneficiar-se de les exempcions descrites en la base Primera el client haurà de mantenir la nòmina, prestació o ingrés periòdic de manera consecutiva durant els dos mesos anteriors a la data de liquidació, meritació o de realització de l’operació, segons l’exempció de què es tracti.

Menú