Caixa Rural Benicarló/
Caixa Benicarló

Una entitat local, amb arrels i amb futur

Avui que està tan de moda el tema de la globalització, cal que reafirmem algun dels valors i predicats que concedeixen carta de personalitat pròpia a la nostra emblemàtica entitat financera local nascuda amb una clara vocació de servei, focalitzat al local, però amb les mires posades en l’universal, procurant en tot moment aconseguir l’excel·lència a través dels millors productes i tracte cap a la nostra distingida base social.

Per sort, els mentors del projecte cooperatiu i posteriorment els diferents components dels òrgans de govern i direcció, han propiciat com a claus de les seues actuacions el mantenir la major independència política, les majors parcel·les d’autonomia, el creixement sostingut i permanent de la Caixa Rural basat en la prudència, assumir com a objectiu prioritari la satisfacció a través d’una adequada gestió de tots els recursos confiats i uns recursos humans altament professionalitzats compromès amb el nostre particular estil de banca universal al detall.

No podem, ni volem, deixar de referir en aquesta breu targeta de presentació la importància que concedim a l’obra social, com a via de tornada a la societat en general d’una part substantiva del que aquesta ens ofereix i procurem fer-ho amb criteris de solidaritat, d’equilibri i de transparència, a més de procurar la seua continuïtat en el temps. Caixa Rural Benicarló té assumit el compromís de destinar tots els anys l’1,4% dels seus resultats a entitats de marcat component social radicades o vinculades amb el nostre àmbit geogràfic d’actuació.

En definitiva, som una entitat d’ací, que coneixem millor que ningú a les persones, a les institucions, a les necessitats de cada sector econòmic i per açò comptem amb una gran capacitat de resposta procurant un tracte proper i amic.

Comptem amb la confiança de molts socis, clients, col·laboradors i amics i treballem amb l’obstinació de no defraudar-los.

Tots ells són la nostra principal motivació i raó de ser.

José Manuel Galán Foix

Director General

Menú