Programes

1/6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

Les Entitats que presten aquest servei estan adherides al Fons de Garantia de Depòsits Español d’Entitats de Crèdit. El Fons garanteix fins a 100.000 euros, per titular i entitat.

Et bonifiquem les principals comissions.

“Perquè som així” és el Programa de Caixa Benicarló dissenyat perquè els seus clients puguen obtindre mensualment la bonificació d’algunes de les comissions o despeses més habituals dels seus comptes i targetes de dèbit i/o crèdit

I perquè no tots som iguals, hem adaptat les condicions que has de complir segons com sigues.

Joves, Nòmines i
Pensions

Seguiràs de celebració perque t’eliminem
algunes de les principals comissions

Treballadors

Descobreix què deus fer

Joves

Descobreix què deus fer

Pensionistes

Descobreix què deus fer

Menú