Fons
d’Inversió

Posa a funcionar els teus diners

Fons Perfilats

Gamma de fons amb elevat grau de diversificació per a aprofitar les oportunitats del mercat sense excedir el nivell de risc definit en cada fons, en funció del perfil inversor.

Alternativa d’inversió senzilla en fons de gestores nacionals i internacionals, amb gran diversitat d’actius i mercats i la gestió dels millors professionals.(**)

Fons
Sostenibles

Fons que apliquen criteris financers i d’inversió socialment responsables i diversifiquen les seues inversions en renda fixa i variable de qualsevol sector.(**)

Fons
Renda Fixa

Fons que permeten invertir en una cartera diversificada d’actius de renda fixa pública i/o privada a curt, mitjà o llarg termini.

La teua opció si desitges invertir en els bons d’emissors públics o privats de la zona euro i altres mercats.(**)

Fons Mixtos

Fons per a diversificar les teues inversions entre renda fixa i renda variable, combinant la inversió en accions amb bons i altres actius de renda fixa.

Com més gran siga el grau de tolerància a assumir riscos, major podrà ser el pes de la inversió en renda variable. (**)

Fons Renda
Variable

Fons que busquen aprofitar les oportunitats del mercat sense excedir el nivell de risc definit en cada fons, invertint en renda variable a llarg termini.

Inverteix en accions de companyies cotitzades en les borses de diferents zones geogràfiques i diferents sectors d’activitat.(**)

Coneix més sobre els Fons d’Inversió que t’ofereix Caixa Benicarló a través del següent enllaç i en un sol clic. https://www.gescooperativo.es/es

(**) El fullet dels Fons i el document amb les Dades Fonamentals per a l’inversor poden ser consultats en les oficines de Caixa Benicarló, en https://www.gescooperativo.es/es i en la CNMV. El valor de les inversions en fons està subjecte a les fluctuacions del mercat i als riscos inherents a la inversió en valors. Gestora: GESCOOPERATIVO S.A.S.G.I.I.C. Depositaria: Banc Cooperatiu Espanyol S.A.

(*) Ni el capital invertit ni la rendibilitat estan garantits, ja que els fons poden generar pèrdues.

Fons Perfilats

Gamma de fons amb elevat grau de diversificació per a aprofitar les oportunitats del mercat sense excedir el nivell de risc definit en cada fons, en funció del perfil inversor.

Alternativa d’inversió senzilla en fons de gestores nacionals i internacionals, amb gran diversitat d’actius i mercats i la gestió dels millors professionals.(**)

Fons Sostenibles

Fons que apliquen criteris financers i d’inversió socialment responsables i diversifiquen les seues inversions en renda fixa i variable de qualsevol sector.(**)

Fons Renda Fixa

Fons que permeten invertir en una cartera diversificada d’actius de renda fixa pública i/o privada a curt, mitjà o llarg termini.

La teua opció si desitges invertir en els bons d’emissors públics o privats de la zona euro i altres mercats.(**)

Fons Mixtos

Fons per a diversificar les teues inversions entre renda fixa i renda variable, combinant la inversió en accions amb bons i altres actius de renda fixa.

Com més gran siga el grau de tolerància a assumir riscos, major podrà ser el pes de la inversió en renda variable. (**)

Fons Renda Variable

Fons que busquen aprofitar les oportunitats del mercat sense excedir el nivell de risc definit en cada fons, invertint en renda variable a llarg termini.

Inverteix en accions de companyies cotitzades en les borses de diferents zones geogràfiques i diferents sectors d’activitat.(**)

Coneix més sobre els Fons d’Inversió que t’ofereix Caixa Benicarló a través del següent enllaç i en un sol clic. https://www.gescooperativo.es/es

(**) El fullet dels Fons i el document amb les Dades Fonamentals per a l’inversor poden ser consultats en les oficines de Caixa Benicarló, en https://www.gescooperativo.es/es i en la CNMV. El valor de les inversions en fons està subjecte a les fluctuacions del mercat i als riscos inherents a la inversió en valors. Gestora: GESCOOPERATIVO S.A.S.G.I.I.C. Depositaria: Banc Cooperatiu Espanyol S.A.

(*) Ni el capital invertit ni la rendibilitat estan garantits, ja que els fons poden generar pèrdues.

Coneix més sobre els Fons d’Inversió que t’ofereix Caixa Benicarló a través del següent enllaç i en un sol clic. https://www.gescooperativo.es/es

(**) El fullet dels Fons i el document amb les Dades Fonamentals per a l’inversor poden ser consultats en les oficines de Caixa Benicarló, en https://www.gescooperativo.es/es i en la CNMV. El valor de les inversions en fons està subjecte a les fluctuacions del mercat i als riscos inherents a la inversió en valors. Gestora: GESCOOPERATIVO S.A.S.G.I.I.C. Depositaria: Banc Cooperatiu Espanyol S.A.

(*) Ni el capital invertit ni la rendibilitat estan garantits, ja que els fons poden generar pèrdues.

Menú