Llei de Serveis de Pagament

El 4 de desembre de 2009 va entrar en vigor la Llei de Serveis de Pagament l’objectiu principal del qual era la de garantir que els pagaments realitzats en l’àmbit de la Unió Europea, en concret, les TRANSFERÈNCIES, els DEUTES DIRECTES i les operacions de pagament efectuades mitjançant TARGETA, pogueren realitzar-se amb la mateixa facilitat, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels Estats membres.

L’aplicació de la Llei de Serveis de Pagament va suposar importants avantatges per a tots els ciutadans de la Unió Europea; com que els pagaments s’abonen més ràpidament, les despeses d’algunes operacions poden ser compartits entre l’ordenant i el beneficiari, o que podem disposar d’un termini més ampli per a retornar els seus rebuts.

No obstant això, el pas del temps, el canvi dels nostres hàbits de consum, l’increment de l’ús de les tecnologies, l’augment del comerç electrònic i la cerca d’una major seguretat, ha fet evolucionar la Llei de Serveis de Pagament cap a la PSD2, és a dir, la Directiva sobre serveis de pagament i transaccions electròniques que va aprovar el Parlament i Consell de la UE el 23 de desembre de 2015.

La PSD2 té com a principal objectiu millorar tant la seguretat com la comoditat de la gestió dels pagaments que es realitzen, especialment a través d’Internet. Per tant, ara qualsevol pagament que vulgues realitzar a través d’una gestió electrònica, amb el teu mòbil, Tauleta o ordinador és molt més segur, transparent i les teues dades estan més protegits.

Per a això en Caixa Rural s’han establit una sèrie d’accions i mesures de seguretat que permeten reforçar la teua identificació i s’han definit els mecanisme de comunicació necessaris perquè pugues prestar o retirar el teu consentiment per a la iniciació o execució de qualsevol ordre de pagament, quan tu ho desitges.

Aquesta normativa europea a més ha portat una altra sèrie d’avantatges per a tots els usuaris de serveis de pagaments com per exemple:

  • Si extravies, et roben o sostrauen indegudament les teues targetes, clau d’accés o signatura electrònica del servei de ruralvía, i s’executen operacions no autoritzades per tu, es redueix la teua responsabilitat fins a 50 € (cinquanta euros), en lloc dels 150 € (cent cinquanta) recollits anteriorment.
  • En cas que es detecte que qualsevol operació de pagament que realitzes poguera ser fraudulenta, existisca sospita de frau o poguera suposar una amenaça de seguretat; ens posarem en contacte amb tu de manera immediata per a verificar l’ordre d’aquesta.
  • En les operacions de pagament realitzades amb targetes i sota autorització prèvia, confirmarem la disponibilitat de fons en el teu compte per a l’execució o rebuig de l’operació. Aquesta confirmació es realitzarà sempre per un canal de comunicació segur i en aquesta resposta no s’informarà en cap cas de quin és el saldo disponible del teu compte.
  • En el moment en què rebem una operació de pagament ordenada per tu, aquesta serà executada, per regla general, no més tard del final del dia hàbil següent a la seua recepció.

També has de conéixer que amb aquesta evolució de la normativa sobre pagaments han sorgit noves figures que et permetran accedir a serveis financers nous i innovadors; i que seran prestats tant per les entitats financeres tradicionals com altres empreses terceres:

  • Els “Agregadores de Comptes”, amb els quals podràs veure i consultar, de forma agrupada, en un únic lloc, tota la informació dels comptes que tingues obertes en qualsevol banc; així com veure tots els moviments d’aquestes.
  • Els “Iniciadors de Pagaments”, que et permetran realitzar un pagament des del teu compte al compte del comerç directament

En tots dos casos, si et decideixes a agregar els teus comptes o iniciar un pagament directament a través d’un tercer, hauràs de facilitar sempre el teu consentiment per a accedir als teus comptes per a mostrar les dades d’elles o realitzar la gestió d’un pagament, per la qual cosa et recomanem abans d’acceptar les condicions, que sempre lliges tota la informació amb detall, conegues l’ús que es faran de les teues dades i tingues certesa que trobes en un entorn segur.

Si vols conéixer més sobre els teus drets en realitzar pagaments a Europa.

Menú