Obra social

Si l’ideari de Caixa Rural Benicarló és oferir permanentment a tots els seus socis i clients una sèrie de productes i serveis financers amb un alt component de banca ètica, de proximitat i de coneixement, l’Obra Social com a vehicle de reversió cap a la societat d’una part substantiva dels beneficis que deriven de la gestió, és un altre aspecte capital que queda articulat a través de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa i de la Fundació Caixa Benicarló.

Fundació Caixa Benicarló

La Fundació Caixa Benicarló de la C.V. és una entitat sense ànim de lucre, constituïda el 26 de desembre de 2000 per Caixa Rural Benicarló amb la finalitat de gestionar part de la seua obra social. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 53 C.

Els Estatuts de la Fundació assenyalen que la Fundació durà a terme i promocionarà tot tipus d’activitats d’interés general, en particular aquelles tendents a la promoció cultural, social i assistencial, promoció del valencià, cooperació per al desenvolupament, defensa del medi ambient, suport a un model de desenvolupament sostenible, foment de l’economia i de la investigació en l’entorn al qual la mateixa estenga el seu àmbit d’actuació.

El patronat és l’òrgan de govern i administració de la Fundació, encarregat de procurar el compliment de l’els seus fins. Està format pels membres del Consell Rector de *Caixa Rural de Benicarló, juntament amb dos integrants de l’equip directiu d’aquesta.

Dades de contacte

 –Email: fundacio@caixabenicarlo.es

 –Direcció: Calle San Jaume, nº17 – 2º

 –Telèfon: 964 46 73 57

Caixa Solidària

Des de l’any 2007, Caixa Benicarló destina part dels seus beneficis a entitats de caràcter social amb la finalitat d’ajudar als col·lectius més desfavorits.

Pot consultar les bases d’última convocatòria prement en el següent enllaç:

Bases XVII edició subvencions “Caixa Solidaria” 2023

Beques per a Estudis

La FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ, com a mesura de reconeixement i suport al bon comportament i excel·lència acadèmica dels estudiants dels Instituts de Secundària de Benicarló i Peníscola i per a ajudar les seues respectives famílies amb les despeses en què incorren per l’inici dels estudis universitaris fora de la seua ciutat d’origen, convoca cada curs les Beques a l’Excel·lència Acadèmica en la qual l’alumne que compleix els requisits establits en les bases, rep una beca econòmica.

Consulta les Bases en este enlace. 

Xec Escolar

L’única entitat financera genuïnament de Benicarló, Caixa Benicarló, ofereix als seus socis que estiguen vinculats comercialment i que tinguen fills en edat escolar entre 6 i 15 anys, l’oportunitat de recollir un xec per import de 50,00 €, vàlid tant per a material escolar com per a llibres de text.

Aquesta mesura permet als socis alleugerir la càrrega de les despeses que es produeixen cada començament de curs a l’hora d’adquirir els llibres i la resta de materials que han d’utilitzar els seus fills.

Consulte les Bases clican aquí.

Menú